Policy privacy & Cookies

Onze privacyverklaring

Wij hechten veel belang aan je privacy, en dat zullen we ook in de toekomst blijven doen. Je gegevens, die we verzamelen via jouw lidmaatschap bij ACLVB of die we verkregen van jou na opvraging behandelen we als strikt vertrouwelijke informatie. Ons privacy beleid is dan ook helemaal GDPR-conform.

Wat is GDPR?

GDPR, de General Data Protection Regulation, is de nieuwe Europese privacywetgeving voor het beheer en de bescherming van persoonsgegevens. Het belangrijkste doel van de wet is om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens (bv. naam, adres, telefoonnummer) niet misbruikt worden of in verkeerde handen terecht komen. Deze nieuwe wetgeving legt hiervoor strenge richtlijnen op aan alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens. Verder zorgt de wetgeving ervoor dat Europese burgers meer controle krijgen over hoe hun gegevens gebruikt worden.

Enerzijds heb je als lid van de ACLVB ons jouw gegevens bezorgd of misschien heb je deze doorgegeven via email aan de hand van onze nieuwsbrief. Bedankt daarvoor!

Wij benadrukken dat persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt, gekwalificeerd worden als gevoelige persoonsgegevens. Wij zorgen er dan ook voor dat onze informaticasystemen voldoende beveiligd zijn en onze collega’s die ermee omgaan bewust zijn van de draagkracht van deze beveiligingsregels.

Jouw privacy is voor ons belangrijk. Het doel van deze Privacyverklaring is om jou te informeren over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken en wat jouw rechten zijn met betrekking tot je persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 05/06/201

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Informeren:
Wij willen je als Colruyt Group collega die een lidmaatschap heeft bij ACLVB  informeren. We doen dit onder meer aan de hand van een nieuwsbrief waarvoor we jouw e-mail adres gebruiken.

Rol als mandataris vervullen:

Om onze rol als mandataris te vervullen hebben we jouw persoonsgegevens nodig die we vanuit uw lidmaatschap van het ACLVB verkregen hebben. Daarvoor beschikken we onder meer over

  • uw identiteitsgegevens
  • uw emailadres
  • uw telefoonnummer

Wie verwerkt deze gegevens ?

Uw persoonsgegevens worden intern enkel door de bevoegde mensen gebruikt.
Deze werden opgeleid in de GDPR richtlijnen.

Wij zullen uw gegevens nooit doorsturen naar onbevoegde instellingen, diensten, andere organisaties of personen.
 

Hoe lang houden we we uw persoonsgegevens bij ?

Uw persoonsgegevens moeten in principe worden gewist, indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Indien u geen lid meer bent van ACLVB worden al uw gegevens onmiddellijk gewist. Indien u geen communicaties meer wenst te ontvangen zullen wij dit natuurlijk respecteren maar worden uw gegevens bijgehouden ter archivering. 

Wat zijn uw rechten?

U kan steeds vragen om uw persoonsgegevens in te kijken en te laten verbeteren of wissen.

Wilt u gebruik maken van deze rechten, dan kunt u steeds terecht bij onderstaande emailadres info@deblauwecollegas.be

Waar kunt u terecht indien u een klacht heeft?

Indien u een klacht heeft in verband met de verwerking en bewaring van uw persoonsgegevens, dan kunt u steeds terecht bij onderstaande emailadres waar we verder zullen helpen info@deblauwecollegas.be

Indien u vindt dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: www.privacycommission.be.


Cookies

Via website

We houden technische gegevens bij over elk individu dat onze website(s) bezoekt. Voorbeelden hiervan zijn het IP-adres, de browser, gegevens over het toestel en de externe website of app die naar ons heeft doorverwezen.

Daarnaast houden we bij hoe elke bezoeker de website gebruikt. Zo weten we wanneer mensen onze website bezoeken, hoe een webpagina wordt bekeken, waar er precies wordt geklikt, waar men de website opnieuw verlaat, enzovoort. Deze analyses laten ons toe om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren.

Cookies laten ons toe deze kennis op te bouwen over verschillende bezoeken aan onze website heen.
Een cookie is een stukje informatie dat jouw browser voor ons opslaat en ons op een later moment – bijvoorbeeld bij een volgend bezoek – opnieuw doorstuurt. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, kan je terugvinden in ons cookiebeleid hieronder:

1. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Cookies bestaan uit twee bestanddelen: de naam en de inhoud. Ze worden in een specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Als je naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Sommige cookies worden van zichzelf verwijderd wanneer je de website verlaat; andere blijven op je computer staan zolang je ze niet zelf wist.

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en dus niet schadelijk voor je computer. Ze zijn ook niet altijd van commerciële aard. Cookies worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren, bijvoorbeeld inloggegevens of scherminstellingen. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website hangen? Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en noden van bezoekers van de site. Dit kan door bijvoorbeeld gepersonaliseerde informatie aan bezoekers te tonen.

2. Welke soorten cookies bestaan er?
Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen twee grote groepen cookies:

– First party cookies: dit zijn directe cookies. Ze worden door een website gecreëerd om de webpagina beter te laten functioneren. Ze regelen het technische gedeelte van een site, zoals taalkeuze of het onthouden van de producten uit het winkelmandje in een webshop. De bezochte website creëert en plaatst first party cookies.

– Third party cookies: deze indirecte cookies worden door een andere (derde) partij dan de bezochte website gecreëerd en op je computer geplaatst. Ze houden de gedragingen van een surfer bij. Voorbeelden hiervan zijn sociale media zoals Facebook of Twitter, maar ook Google Analytics. Dit is het meest gebruikte systeem om websitebezoeken te meten. Het is vooral voor deze cookies dat website-eigenaars, sinds de gewijzigde wetgeving van 2012, uitdrukkelijk toestemming aan surfers moeten vragen.

De wetgeving van 2012 maakt geen onderscheid tussen first party cookies en third party cookies. Het criterium daar is toestemming. Cookies die nodig zijn voor het correct functioneren van de site vereisen geen toestemming. Voor alle andere cookies is dat wel het geval.

3. Welke cookies gebruiken wij?
First party cookies en third party cookies.

De website van Deblauwecollegas gebruikt vooral third party cookies: cookies van Google Analytics.
Google Analytics is een gratis dienst van Google waarmee statistieken van websites worden verzameld en gedetailleerd weergegeven. De beheerder van de website krijgt zo een duidelijk beeld van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Delen van een website of volledige websites kunnen zo in functie van het gedrag en de interesses van de bezoekers aangepast worden.

4. Hoe cookies beheren?
Je doet dit door je browserinstellingen aan te passen. Je kan ervoor kiezen om alle cookies te blokkeren of om alleen cookies van bepaalde websites te aanvaarden.