Wat wordt het forfaitair uurrooster (Voltijds en deeltijds)?

Voltijds: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag: 7h30 en dinsdag 8h00. Een evenredige verdeling per dag 7h36 kan niet voor ons informaticasysteem en we de directie hebben kunnen overtuigen om de 8h00 van maandag naar dinsdag te verplaatsen. Gemiddeld genomen wordt er minder verlof genomen op een dinsdag dan op een maandag waardoor je gemiddeld meer dagen afwezig zal kunnen zijn.

Contractueel deeltijds: kan zelf zijn aantal contracturen per week kiezen wat eigenlijk neerkomt dat hij/zij zelf zijn/haar loon bepaald. We zijn tevreden dat we op het laatste moment hier nog hebben aan kunnen toevoegen dat je maar 2 dagen per week plaatsafhankelijk moet werken in de weken met een feestdag. Ook zal hij/zij zelf zijn/haar forfaitair uurrooster kunnen bespreken met zijn/haar leidinggevende. Voor personeelsleden die nadien (na TOP) nog willen wijzigen, zullen enkel nog een uurrooster kunnen kiezen dat overeenstemt met een uurrooster per halve dag.

Niet contractueel deeltijds: hier is de wetgeving zeer strikt en moet er voldaan worden aan de percentages tov een voltijds, bv. halftijds of 4/5de . Ook zal hij/zij zelf zijn/haar forfaitair uurrooster kunnen bespreken met zijn/haar leidinggevende.

Een extraatje !!!Wist je van de stookoliecheque/propaan ?