Wat kan je doen indien je niet akkoord bent met je “nieuwe” verloning (bv. doordat de referteperiode (nieuwelingen, wijzigingen, medische redenen) niet representatief is).

Het antwoord van de directie hierop is:
Voor nieuwe medewerkers is ons voorstel geënt op de reëel gepresteerde meer-uren van de doelgroep binnen TOP die wel een voldoende referteperiode hebben. Ook zij presteren in de realiteit (gemiddeld en mediaan) niet meer dan 40u per week.

Indien een medewerker niet tevreden is over zijn, nieuwe, verloning kan deze in dialoog gaan met zijn leidinggevende. Het is belangrijk dat een leidinggevende de billijkheid van de verloning van zijn team bewaakt. Op deze manier kan hij feedback geven aan de medewerker wanneer hij vragen heeft over zijn verloning. Als leidinggevende en organisatie vinden we het belangrijk dat er een correcte verloning tegenover het werkpakket staat. Indien dit niet het geval is zal de leidinggevende/organisatie als eerste hieronder lijden door het vertrek van zijn medewerkers.

Een extraatje !!!Wist je van de stookoliecheque/propaan ?