Zal de organisatie onmiddellijk op de nieuwe kruissnelheid zitten?

TOP wordt een belangrijke change in onze manier van samenwerken. Dit project zal dus veel tijd vragen om goed geïmplementeerd te worden bij de centrale diensten.

De werkgever begrijpt en deelt de bezorgdheden die leven bij medewerkers en sociale partners. Eén van de todo’s hiervoor is iedere werknemer een opleiding te geven inzake plaats- en tijdsafhankelijk samenwerken.

Er blijven nog open vragen die naar verloop van tijd verduidelijkt zullen worden.:

Wat met ‘op bureel werken’

Wat is outputgericht werken

Wat met werkvolumes

Wat met korte afwezigheden? (elfo invullen)

….

Een extraatje !!!Wist je van de stookoliecheque/propaan ?