Werd iedereen wel verwittigd om de bevraging in te vullen, ook de deeltijdse medewerkers die vaak op woensdag thuis zijn?Wat is de impact van de 37% van de collega’s die niet gestemd hebben op het resultaat?

Er werden verschillende communicaties uitgestuurd om de bevraging kenbaar te maken.
1/ De directie stuurde – in naam van Wim Mertens – op maandag 15 november een nota naar alle betrokken medewerkers met duidelijke instructies en de oproep om de bevraging in te vullen
2/ Op maandag en dinsdag werden op de verschillende sites flyers uitgedeeld om de bevraging aan te kondigen
3/ Op sociale media werd melding gemaakt van de bevraging
4/ Via vele informele contacten hebben alle betrokken afgevaardigden opgeroepen om de bevraging in te vullen
Enig begrip zou er kunnen zijn voor de langdurig zieken die niet onmiddellijk of op de correcte manier gecontacteerd konden worden. Dit percentage is echter zeer beperkt en kan het resultaat niet beïnvloeden in de ene of de andere richting.

Een extraatje !!!Wist je van de stookoliecheque/propaan ?