Wat is er gebeurd met de vragen die jullie ontvangen hebben bij aanvang van de onderhandelingen?

Toen het project in februari voorgesteld werd hebben we een online bevraging georganiseerd. Meer dan 1800 vragen werden genoteerd en verwerkt. Alle opmerkingen werden gecatalogeerd en de onderwerpen kwamen tijdens de onderhandelingen aan bod. Jammer genoeg hebben we niet voor elke opmerking een oplossing kunnen vinden gezien de onderhandelingsmarge zeer klein was. Het gaat hier natuurlijk ook om een collectief akkoord dat van toepassing is op 4.000 medewerkers en de directie wilde niet voor elk (individueel probleem) een collectieve regeling sluiten, wat inderdaad niet de bedoeling is van een collectieve arbeidsovereenkomst. Wel werden bezorgdheden ondertussen verduidelijkt en er kwamen op heel wat vragen antwoorden die ondertussen in de FAQ van de werkgever opgenomen zijn.

Een extraatje !!!Wist je van de stookoliecheque/propaan ?