Wat gebeurt er met mijn flexibiliteit?

Flexibiliteit krijgt een andere vorm. Het moeilijke is dat er in de toekomst geen controle meer zal zijn over ‘hoeveel’ je werkt, maar wordt naar de output gekeken. Vroeger was heel duidelijk dat gewerkte gepunteerde tijd en dus ook betaalde tijd was.
Van zodra TOP zal starten dan valt dit aspect weg want er zal worden gekeken naar de output die iemand levert. Dit zal een nieuwe vorm van werken zijn met vallen en opstaan. Dat voelt zeer onprettig aan en dat begrijpen we als vakbond zeer zeker. Nog meer dan vroeger zullen de afgevaardigden hun syndicale rol opnemen om te helpen waar nodig. We zijn ervan overtuigd dat dit nodig zal zijn. Dit hebben we ook aan de directie meegedeeld en er zullen ook evaluatievergaderingen met de afgevaardigden in de loop van 2022 worden gehouden om toe te zien op de correcte toepassing van de nieuwe regeling.
Zo zal vanaf implementatie van TOP worden gevraagd om een halve dag ELFO in te vullen bij verlof van meer dan 1 uur binnen de stamtijden. We begrijpen ook dat niet alle dagen kunnen eindigen om 15u en kunnen volgen dat daar regels rond gemaakt worden. Tijdens de onderhandelingen werd wel mondeling toegelicht dat met dergelijke zaken door de chefs pragmatisch zal worden omgegaan. Dit punt nemen we dus zeker mee naar de evaluatievergaderingen.
Wat de andere flexibiliteit betreft horen we dat er opgeroepen wordt om in overleg te gaan met je chef. Bespreek je noden en vertel jouw chef waar je het moeilijk mee hebt. Op een aantal uitzonderingen hebben ook wij als vakbond geen antwoord. Je kan immers niet alles in regeltjes gieten en ook dat lijkt ons niet onlogisch. Weet wel dat de vakbonden te allen tijde bereikbaar en beschikbaar zullen blijven om te helpen waar nodig.

Een extraatje !!!Wist je van de stookoliecheque/propaan ?