Waarom reageren jullie niet op de mail die Wim Mertens gestuurd heeft op het bereiken van een akkoord?

Het is voor de vakbonden verboden om de interne communicatiekanalen te gebruiken. Deze dienen om samen te werken en niet om de verschillende vakbonden onze communicatie en standpunten aan het personeel mee te delen. Wel zijn we er als vakbond in geslaagd om uitzonderlijk de toelating te krijgen een bevraging te organiseren d.m.v. het gebruiken van de externe emailadressen. Dit was eenmalig en we willen dit ook respecteren. Dat is ook de reden dat geen enkele mandataris reageert op de nota’s van de directie of opmerkingen en vragen van medewerkers. Dit gebeurt via de geijkte kanalen zoals de syndicale borden en onze mails naar leden.

Een extraatje !!!Wist je van de stookoliecheque/propaan ?