Waarom lag de omzetting van de dertiende maand zo moeilijk en werd dit uiteindelijk uit de onderhandelingen gehaald?

Tijdens de onderhandelingen hebben we gezocht naar gemeenschappelijke raakvlakken in de standpunten met de andere vakbonden. Wat voor ons heel normaal lijkt, ligt mogelijks moeilijk bij de anderen. In de totaliteit hebben we samen veel meer bereikt dan wat in het begin op tafel lag. Op bepaalde zaken moet je echter compromissen sluiten, ook dat hebben we te respecteren. Ook de directie heeft compromissen gesloten, zo heeft ze haar vraag naar de omzetting van de dertiende maand in deze onderhandelingen van tafel genomen.
In dit akkoord zit dus de vrijwillige omzetting van de dertiende maand in tijd er niet in. We betreuren dit maar zullen hier in de toekomst wel aan werken. We gaan de dertien maanden die ons resten vooraleer we de uitbetaling van de dertiende maand van 2022 bereiken, ten volle gebruiken om voldoende draagvlak te vinden onder de sociale partners. De dertiende maand wordt dus een aspect dat hopelijk in de toekomst zal geregeld worden. In het eerste voorstel was er wel sprake van omzetting van de 13e maand maar dit was pas mogelijk in december 2022.

Een extraatje !!!Wist je van de stookoliecheque/propaan ?