Waarom geven de vakbonden hun akkoord?

We geven ons akkoord omdat 55% van de deelnemers akkoord is met het globale voorstel en ja heeft gestemd. Dat is een meerderheid. 67% van de collega’s bracht een stem uit, wat een representatief aantal is, en dit is het leven zoals het is in een democratie. We geven dan ook gevolg aan de meerderheid die ja heeft gestemd. Dit zou evenzeer het geval geweest zijn mocht de meerderheid neen hebben gestemd.
Een niet onbelangrijk aantal medewerkers heeft dus tegen het akkoord gestemd, hetzij 45%. Een deel van deze 45% is bezorgd over de wijze waarop de nieuwe regeling zal worden toegepast en hebben om die reden neen gestemd. Deze bezorgdheden hebben we overgemaakt aan de directie en we zullen erover waken dat de directie bij de toepassing van de nieuwe regeling deze bezorgdheden in acht neemt.
De bevraging werd georganiseerd door ACVLB samen met ACV-puls nadat beide vakbonden akkoord waren met het laatste voorstel van 18 oktober. Op dat moment was er sprake van een princiepsakkoord. Na de bevraging over de totaliteit van het princiepsakkoord verklaarden beide vakbonden dat ze op basis van het resultaat dit voorstel konden bekrachtigen mits een aantal opmerkingen en waarschuwingen aan de directie.

Een extraatje !!!Wist je van de stookoliecheque/propaan ?