Blijven er dan geen bezorgdheden meer over?

Toch wel!

En die beperken zich niet alleen tot de mensen die vandaag luid laten weten niet akkoord te zijn met het TOP-project. De bezorgdheden gaan verder dan gehoor geven aan de neen-stemmers. Ook bij de mensen die akkoord zijn met het voorstel zijn er nog veel onbeantwoorde vragen over de implementatie van ‘outputgericht samenwerken’.
Een meerderheid is akkoord. Maar zoals gezegd, een hoop mensen zijn niet blij met TOP. Dit is een belangrijk signaal en de vakbonden horen ook die luide stem. We hopen echter dat deze stem vooral gehoord wordt door de directie en zullen hierop blijven toezien.

Een extraatje !!!Wist je van de stookoliecheque/propaan ?