Blijf op de hoogte van de situatie bij de collega’s van Dreamland en Dreambaby.

We beraden ons momenteel met de afgevaardigden wat de volgende stappen zijn, we bekijken de ontvangen info in functie van de impact op de medewerkers en de organisatie en overleggen met de juridische diensten en de bestendig secretarissen van ACLVB / CGSLB over de verdere aanpak.

Heeft u vragen op opmerkingen ?

Geef uw feedback via ons webformulier voor Dreamland en Dreambaby !

Volg ook zeker de laatste Blogs !


In onderstaande links vindt je een samenvatting van de verslagen van de Bijzondere Ondernemingsraad. De Blauwe collega’s zijn niet aansprakelijk voor eventuele type of drukfouten. Check steeds de interne communicaties op Portal en Sharepoint : goedgekeurde verslagen OR: zie com391.785.043 – enkel toegankelijk voor medewerkers Dreamland-Dreambaby.