Veilig betalen aan de koffieautomaat/Paiement sécurisé à la machine à café

Het koffiegeld blijft ook 'in zijn kot'

In overleg met de beheerraad van het solidariteitsfonds werd beslist om tijdelijk het koffiegeld op de centrale diensten en de stapelplaatsen niet meer te laten betalen. Dit is een tijdelijke maatregel ter preventie van de verdere verspreiding van het virus.
Het verlies aan inkomsten dat dit voor het solidariteitsfonds tot gevolg heeft, zal worden gecompenseerd door een bijdrage vanuit de organisatie.
Aan de koffiemachines zelf zal dit ook worden verduidelijkt via een kleine affiche met de volgende boodschap: 'Tijdelijke stopzetting bijdrage koffiegeld. 
Je bijdrage aan het solidariteitsfonds wordt tijdelijk betaald door Colruyt Group.'


Het spreekt voor zich dat er na deze uitzonderlijke situatie teruggekeerd zal worden naar de afspraken van voorheen en dat dit dan ook opnieuw onder de aandacht zal gebracht worden.


*******************************************************************************

En consultation avec le conseil d'administration du Fonds de solidarité, il a été décidé d'arrêter temporairement le versement de l'argent du café dans les services centraux et les zones de stockage. Il s'agit d'une mesure temporaire visant à prévenir la propagation du virus. La perte de revenus que cela entraîne pour le Fonds de solidarité sera compensée par une contribution de l'organisation. Cette mesure sera également expliquée aux machines à café elles-mêmes au moyen d'une petite affiche portant le message suivant : "Arrêt temporaire de la contribution financière pour le café.

Il va sans dire qu'après cette situation exceptionnelle, il y aura un retour aux accords conclus dans le passé et que cela sera porté à l'attention de l'organisation.

koffiejpg