Update onderhandelingen Actualiser les négociations

Hallo iedereen

Vandaag verwachten we een nieuw pamflet mbt de verfijning van de onderhandelingen gisteren tussen de secretarissen en de directie. Ons standpunt blijft ongewijzigd: we gaan akkoord met het bedrag (dat eventueel kan omgezet worden naar een netto premie) maar blijven hameren op een gelijke PRO RATO beloning voor al wie aan het front, werkt(e). Op ONZE vraag zal de lijst van vandaag enigszins aangepast zijn maar wij willen de "echte" lijst waar de directie aan bezig is.

Bonjour à tous
Aujourd'hui, nous attendons un nouveau Tract sur l'affinement des négociations d'hier entre les secrétaires et la direction. Notre position reste inchangée : nous sommes d'accord avec le montant (qui pourrait être converti en une prime nette) mais nous insistons sur une récompense PRO RATO égale pour tous ceux qui travaillent au front. À notre demande, la liste d'aujourd'hui sera légèrement modifiée mais nous voulons la "vraie" liste sur laquelle la direction travaille.

Om 9 uur start het CPBW CLP waar we in beperkte groep maar in gemeenschappelijk vakbondsfront jullie verbeterpunten gaan verdedigen!

Bientôt, le CPBW CLP commencera à 9 heures du matin où nous défendrons vos points d'amélioration dans un groupe limité mais dans un front syndical commun !

 Jan, Piëdro & Anders