Kamp van je kind afgeschaft door corona ? .... je hebt recht op tijdelijke werkloosheid

NIEUW: Wordt de activiteit of het paaskamp je van kind(eren) geschrapt, dan heb je ook recht op tijdelijke werkloosheid.

Om te vermijden dat kinderen en jongeren tijdens de paasvakantie massaal door hun grootouders moeten worden opgevangen, zal ook wanneer een paaskamp geannuleerd wordt het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona ingeroepen kunnen worden. Heb je geen opvang voor je kind en wil je van de regeling gebruik maken, dan meld je dit bij je werkgever. Je zal wel moeten bewijzen dat het kamp of activiteit geannuleerd werd omwille van corona.

https://www.aclvb.be/nl/artikels/faq-corona-tijdelijke-werkloosheid